Skip to content

25 års
forskning

Bærekraftig
& miljøvennlig

Optimal
fiskevelferd

Optimal
vekst

SIFT anlegg

Super-Intensive Farming Technology

 • SeafoodGroup AS har i tett samarbeid med SIFT Group, representert ved TT Management, utredet muligheten for landbasert lakseoppdrett. Vi har gått svært grundig til verks og funnet det alternativet og den teknologien vi mener vil ha det største potensialet for å lykkes.
 • Sammen med SIFT Group skal vi sette opp et fullskala produksjonsanlegg for laks med en kapasitet på 2500 tonn pr. år.
 • Vi starter med et bygg på ca 4500 m2 som skal inneholde følgende:
  To enheter fullskala produksjonstårn
  En enhet smolt produksjonstårn
  Ett slakteri
  Fryselager
  Kontorer og kontrollrom

Konsept

Super-Intensive Farming Technology

Det finnes mange ulike måter å drive landbasert oppdrett på. Etter mer enn
 25 års forskning, har en kanskje funnet fram til den optimale metoden – beskrevet som SIFT – Super-Intensive Farming Technology (SIFT).Denne metoden kan beskrives som bruk av lange grunne vannrenner plassert i høyden som reoler.
Vannet sirkulerer rundt i en velodrom og oppsettet kan minne om en elv. Deler eller hele vannstrømmen føres ut for rensing omlag hvert 10. minutt og sikrer høy vannkvalitet for fisk i rennene.

Seafood Group smolt

SIFT fortrinn

Plassbesparende

Flere m2 vannoverflate på mindre arealer enn for runde tanker – noe som igjen krever mindre bygningsmasse på et mindre område.

Lavere investeringskostnader

Betydelig redusert behov for eiendom, mindre bygningsmasse, kompakt oppsett og forenklet logistikk.

Reduserte fôrkostnader

Flytefôr serveres med vannstrømmen på overflaten – noe som gir svært lite fôrspill.

Optimal fiskevelferd

Kontinuerlig tilpasset hastighet på vannstrømmen utfra fiskens krav samt overvåking av alle parametere som er kritiske for fiskevelferd.

Optimal vekst

Oppdrettet vil skje ved den optimale temperaturen for fiskearten kombinert med riktig belysning med tanke på døgnrytme, fargevalg og intensitet.

Sykdoms- og lusefritt

Nedkortet oppholdstid i et vann som hele tiden holder høy kvalitet gir svært lav risiko for bakterie- og virussykdommer og gir beskyttelse mot lus.

Bærekraftig og miljøvennlig

SIFT gir muligheter for selvrensende renner, gjenbruk av alt vannet og rensing av utslipp.

Enkel inspeksjon og vedlikehold

Alle rennene og alt utstyret er lett tilgjengelig både for visuell og fysisk kontroll.

Enkel kontroll av viktige parametere

Vannkvaliteten kan overvåkes i utløpet fra rennene basert på sett-verdier med mulighet for automatisk justering av verdier.

Automatisert

Enkelt å automatisere driften både med hensyn til overvåking og justeringer.

KONTAKT OSS

[ninja_form id=”5″]